Beeldende therapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, danstherapie, speltherapie, psychomotorische kindertherapie en psychomotorische therapie. Vaktherapie wordt gekenmerkt door het non-verbale karakter van de therapie, waarbij de nadruk ligt op het ervarend leren .

 

De beeldende therapie biedt door de verschillende beeldende werkvormen niet alleen nieuwe ervaringen die je krachtiger maken, ook geeft het inzicht in je gedachten, handelen en (onbewuste) gevoelens.

Het op doen van nieuwe ervaringen kunnen een creatief proces op gang brengen, welke veranderings-, ontwikkeling-, stabilisatie- en/of acceptatie processen bewerkstelligen.

De veranderingen die plaatsvinden tijdens de beeldende therapie, staan hierbij analoog aan veranderingen in het dagelijkse leven.

Jij bent de kunstenaar

Heb jij nog niet eerder met beeldende materialen gewerkt? Lijkt schilderen of werken met klei jou lastig?

Dat is helemaal niet erg! De materialen en technieken waarmee we werken pas ik aan op waar jij je veilige bij voelt en op dat wat jij wilt leren. Voorbeelden van materialen zijn klei, papier, potlood, krijt, verf, stof, wol, hout etc. 

Wat wil jij leren?

Met de beeldende therapie kunnen we werken aan verschillende hulpvragen. Deze hulpvragen zijn gericht op de 5 basisbehoeften die ieder kind en mens nodig heeft in zijn/haar leven (Klinische Schematherapie):

 

- Veiligheid

- Verbondenheid

- Autonomie

- Zelfexpressie

- Spontaniteit en Spel

 

Ik onderzoek graag samen jouw specifieke hulpvraag.