Werkwijze

Elk kind heeft een unieke belevingswereld en wordt gezien als een uniek persoon. Daarbij zijn psychische, lichamelijke en sociale aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. De mens is een zelf ontwikkelend wezen, met de daarbij horende ontwikkelingen en blokkades. Er is ruimte voor groei en beweging, hierdoor zijn nieuwe ervaringen en veranderingen mogelijk (Holistisch mensbeeld).

 

Middels de inzet van het Expressive Therapies Continuum (ETC, L.Hinz) sluit ik tijdens de beeldende therapie aan bij het kind. Door het toepassen van deze Child Centered  werkwijze, wordt gewerkt aan de verstoorde harmonische persoonlijke ontwikkeling en wordt het kind in haar kracht gezet en krijgt het de mogelijkheid aanwezige kwaliteiten te ontdekken en vergroten.

 

Hiernaast maak ik gebruik van verschillende lichaamsgerichte werkvormen ('t Tijdloze Uur, Tekenbewegingsmethode). Het lichaamsgericht werken wordt ingezet ter vermindering van stress, bevorderen van het concentratievermogen, het in balans brengen van de lichaamservaring, gevoelservaring en mentaal- cognitief vermogen van het kind.

Het lichaamsgericht werken stimuleert de ontwikkeling van het creatief denkvermogen, zelfexpressie en spontaniteit en spel.

 

Het Tussenspel is lid van beroepsverenigingen:

  • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
  • Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie (NVBT)

Opgenomen in het register:

  • Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Aangesloten bij:

  • Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

KVK nr. 68137079

 

 

AGB-Code aanwezig